Jármű átírás – Okmányirodai ügyintézés

 • muszaki vizsga xi. kerulet
  Műszaki vizsga a VIN Expert Kft-nél

Ha megvette járművét és elvégeztette az eredetiségvizsgálatot, megkötötte biztosítását, még át kell íratnia járművét a Kormányablakban.

A jármű átíratásához az alábbiakra lesz szüksége

 • adásvételi szerződés, mely megfelel a hatályos szabályozásnak
 • ha üzembentartót is szeretne bejegyeztetni, akkor üzembentartói szerződés
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, kivéve ha azt passzíválták
 • érvényes KGFB (kötelező biztosítás)
 • eredetiségvizsgálat elvégzését igazoló Hatósági bizonyítvány
 • érvényes műszaki vizsga
 • érvényes személyes okmányok (személyi igazolvány vagy jogosítvány és lakcím kártya)
 • a jármű átíratásához elegendő mennyiségű pénz
 • Ha minket bíz meg, Meghatalmazás
 • Céges eljárás esetén Cégkivonat és Aláírási címpéldány vagy minta

Mennyibe kerül az átíratás?

ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS

 7.000 Ft

 Jármű átíratás rövid határidővel – 1 munkanapon belül

Ha nincsen kedve, ideje várakozni az Okmányirodán, Kormányablakban, mi elintézzük Ön helyett a jármű tulajdonjog változásának bejelentését, kiállíttatjuk a forgalmi engedélyt.

A vagyonszerzési illeték a mellékelt táblázat alapján számítható ki.

ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS

7.000 Ft

 Jármű átíratás rövid határidőn belül – 1 munkanap

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke

24. §(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

atirasiilletek

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

Illetékmentes:

w) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;

z) a vagyonszerzés, ha

za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

(1a)Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi gazdálkodó szervezet általi megszerzése;